Ga naar inhoud

GROEI-editie: de FiMO-PC oefening

Brandfirm is een groeibedrijf en werkt dagelijks voor andere groeibedrijven. In de GROEI-edities duiken we dieper in de strategieën die wij en onze klanten hanteren om sneller te groeien. In deze eerste GROEI-editie beantwoorden we, middels de FiMO-PC oefening, de vraag “waar ben ik nu?”.

Constante progressie is belangrijk in een groeibedrijf. Hierdoor komt het bedrijf in een flow, het vliegwiel draait en alles valt op zijn plek. Het is een uitdaging om de flow te bereiken en vast te houden. De grote boosdoener, de waan van de dag, ligt namelijk altijd op de loer. Een verslapping van de focus of een externe tegenvaller en je schiet terug in het blussen van brandjes in plaats van het bouwen aan je groeibedrijf.

Om de focus op het groeien van jouw onderneming (weer) te vinden, kan je de onderstaande vragen beantwoorden middels de FiMO-PC oefening. 

 • Waar ben ik nu?
 • Wat is de eerst volgende stap?

Deze vragen dwingen je na te denken over de eerstvolgende verbetering of uitbreiding. Ze dwingen je aan het bedrijf te werken en uitdagingen op ware importantie in te schatten. 

Vaak zijn dit lastige vragen om te beantwoorden. Om die reden delen we onze methode om effectief de vraag “waar ben ik nu?” en “wat is de eerstvolgende stap?” te beantwoorden.

De methode is gebaseerd op de check-in strategy van Robert Craven en werd ons aangeleerd tijdens de Google Elevator cursus in Londen. 

Waarom beginnen met “Waar ben ik nu?”

Deze simpele vraag dwingt je na te denken over de realiteit van de dag en voorbij te gaan aan de waan van de dag. Het is een goed platform om kritisch de ware kansen en bedreigingen inzichtelijk te maken. Tevens is het een mooie basis voor een levendige discussie over de prioriteit van de uitdagingen en kansen.

Aan de slag – FiMO-PC oefening

De oefening die we gaan doen heet de FiMO-PC oefening. De eerste stap is snel een 360° beeld van de onderneming verwerven door middel van The score on the door. Deze score bestaat uit een cijfer van 1 – 10 op de onderstaande onderdelen:

 1. Finance
 2. Marketing
 3. Operations
 4. People and culture

Veel ondernemers denken direct aan finance wanneer ze moeten beschrijven hoe het gaat. De onderneming draait goed, want EBITA is hoog. Of de onderneming kan beter want de cashflow valt tegen.

Het belang van finance zullen wij nooit onderschatten, maar finance is grotendeels het resultaat van de marketing- en operationele inspanningen, die weer worden geleverd door de mensen in je organisatie. De FiMO-PC oefening dwingt je dus verder te kijken dan de cijfers. 

In stap twee crunchen we de nummers. Dit betekent dat we door gaan vragen tot we doordringen tot de essentie van waarom welk onderdeel welk cijfer heeft gekregen. Dit biedt de waardevolle inzichten waarmee de vraag “wat is de eerstvolgende stap?” beantwoord kan worden. 

Stap drie is het definiëren van de eerstvolgende stap. Middels handige vragen kom je snel tot een actielijst die ingedeeld kan worden in WWW (wie, wat, wanneer).

Hieronder het stappenplan van de FiMO-PC oefening. Het doel is om binnen 40 minuten klaar te zijn.

Stap 1: The score on the door (5 minuten)

In deze fase geeft ieder lid van directie en/of MT een snelle score naar aanleiding van de vraag “wat is the score on the door?”. Nogmaals, de score on the door is een score van 1 – 10 op de onderstaande onderdelen:

 1. Finance
 2. Marketing
 3. Operations
 4. People and culture

Het is belangrijk dat iedereen vooraf de score heeft bepaald. Op die manier kan je binnen enkele minuten door naar stap 2. Bewaar argumenten en vragen voor de volgende fase.

Wij merken dat iedereen zijn eigen indicatoren hanteert en waardeert om de score te bepalen. Op het gebied van finance hecht de een meer waarde aan cash, de ander aan EBITA. Op het gebied van marketing vinden sommigen de WOM belangrijker dan koude acquisitie en andersom.

Door de verschillende invalshoeken ontstaat dus een mooi genuanceerd beeld. Er is dan ook  geen sprake van goed of fout in de score die iemand geeft. Wel is het nuttig om het in de basis eens te zijn over de definities. Hieronder de globale definities die wij hanteren.

Finance heeft betrekking op de financiële baten en lasten voortvloeiend uit marketing en operations (winst en verlies) en heeft betrekking op de direct aanwendbare financiële bronnen (cashflow en bankstand). Om finance te verbeteren moet je waarschijnlijk stappen zetten in marketing en operations.

Marketing draait puur om het vinden van prospects en het verkopen van de diensten of producten. Wij maken in de FiMO-PC geen onderscheid tussen marketing en sales.

Operations is het produceren en leveren van de diensten of producten. Het draait om het doen.

People and culture heeft betrekking op hoe goed de mensen in hun kracht staan, gelukkig zijn, streven naar het gezamenlijke doel en hart hebben voor de zaak.

Onderstaand zie je een handig overzicht van indicatoren die van invloed kunnen zijn op de score. Dit is geen uniform overzicht en het kan zijn dat andere indicatoren voor jouw business belangrijker zijn. 

 

Score on the door indicatoren

 

Het resultaat van stap één is dus een individuele score on the door. Waarschijnlijk verschillen de scores per persoon en is het voor de een niet helemaal helder waarom de ander een bepaalde score heeft geven. Dit verschil gaan we overbruggen in stap 2: crunch the numbers.

Stap 2: crunch the numbers (15 minuten)

In crunch the numbers gaan we de verschillen in scores overbruggen. De uitdaging bij deze oefening is het waarderen van verschil in perceptie. Iedere andere mening is een bron van interessante inzichten. In ieder inzicht kan een kans of een bedreiging schuilen. 

Dus… waardeer elkaar en elkaars perceptie. 

Het verschil overbruggen gaan we doen door vragen te stellen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij marketing een 6 geeft en je teamgenoot het een 8 geeft. Vraag elkaar uit tot je echt het gevoel hebt dat je elkaars perceptie begrijpt. Stel vervolgens de scores bij naar aanleiding van de gewonnen inzichten. 

Wij ervaren met regelmaat dat er weinig overlap zit in de inzichten. Dit zorgt voor een nog veel beter begrip van hoe de onderdelen in de FiMO-PC presteren. Vaak is het resultaat van een vragensessie dus dat iedereen zijn score bij moet stellen. 

Het bijstellen van je score is een overwinning. Je hebt namelijk kennis gewonnen dat je dichterbij je doel gaat brengen. Zet je ego dus aan de kant. Het is geen debatwedstrijd. 

Vragen die je helpen om verschillen te overbruggen:

 • Welke indicatoren heb je meegenomen in je score?
 • Welke indicatoren wegen zwaar en welke niet?
 • Ik heb … zwaar laten wegen, hoe kijk jij hier tegenaan?
 • Welke inzichten heb ik niet waar ik wel rekening mee moet houden?

Ofwel.. zoveel mogelijk open vragen die overbruggen en niet oordelen.

In deze fase is het belangrijk dat ieder voor zich de gewonnen (nieuwe) inzichten noteert. Deze komen in de volgende stap van pas.

Het resultaat van stap 2 is idealiter een overeenstemming op the score on the door. Als het goed is, biedt de score duidelijkheid in de slecht- en goed presterende onderdelen. Echter, iedere score onder de 10 kan beter. 

Stap 3: de eerstvolgende stap

De vraag “waar ben ik nu?” is beantwoord. Als het goed is, zijn er nu al veel waardevolle inzichten gedeeld en opgeschreven. Echter, een meeting zonder wie, wat en wanneer (WWW) is vaak op de lange termijn weinig effectief. 

De eerstvolgende stappen zijn volgens ons acties die binnen een redelijk timeframe uitgevoerd kunnen worden en die bijdragen aan het verhogen van the score on the door. Soms zijn de inzichten vanuit stap 2 dusdanig helder dat de eerstvolgende stap zich al heeft aangediend. Wanneer dit niet het geval is, dan kunnen de onderstaande vragen helpen bij het komen tot actie:

 • Wat heeft gewerkt of werkt momenteel goed voor ons?
 • Wat heeft niet gewerkt of werkt momenteel niet voor ons?
 • Hoe komen we van hier tot waar we willen zijn?
 • Wat moeten we meer doen, minder doen?
 • Waar moeten we mee starten of stoppen?
 • Waar moeten we mee doorgaan?

Voorbeelden van acties die uit een van onze FiMO-PC oefeningen zijn ontstaan zijn:

 • Briefing sales strategie Twinkle top 100 schrijven
 • AdWords campagnes doorlopen
 • Communicatie trainingen uitzoeken
 • Onboarding proces Social Branding campagnes schrijven
 • Onvergetelijke eerste indruk projectplan maken

Het was dus een FiMO-PC waarna veel projecten werden geïnitieerd, maar waarschijnlijk biedt het een goed beeld van de grootte van de acties die uit de meeting komen. Alle acties zijn goed haalbaar binnen twee weken tot een maand. 

De acties worden ingedeeld in wie doet wat en wanneer, high five en vlammen maar! Op naar hogere scores 🙂

Conclusie: hoe werkt de FiMO voor Brandfirm?

Wij ervaren dat het FiMO proces een heel goed realiteitsbesef biedt en dat het ervoor zorgt dat het team werkt aan verbeteren in plaats van handhaven. Wat tevens interessant is, is dat je de onderneming beter gaat begrijpen. Je duikt diep in de verschillende invalshoeken, waardoor er een nieuw perspectief ontstaat. Dit kan in het begin confronterend zijn. De winst in inzicht staat vaak gelijk aan winst in uitdaging. Het komt dan ook vaker voor dat stap 2 leidt tot een lager gemiddelde dan tot een hoger gemiddelde. 

Het is een persoonlijke overwinning wanneer je het gevoel hebt een diepgaand begrip van de onderneming te hebben, duidelijk de uitdagingen kan prioriteren en daadwerkelijk met iedere meeting verbetering kan tonen. Daarom houden wij van FiMO-PC.

Gerelateerde bericht

Onderstaande online marketing cases zijn een selectie van resultaten die we behalen.